O projektu

Proč most k literární přítomnosti?

Kniha totiž v posledních dvaceti let ztratila to, co lze nazvat jejím druhým životem. Rozpadl se prostor, v němž byl text veřejně konfrontován se svými interpretacemi, duchovní milieu (nebo chcete-li diskurs), kde se setkávají spisovatelé, kritici, čtenáři, texty, dobové normy a literární tradice a kde se z knihy jako textu stává literatura jako instituce. Teprve přítomnost knihy v tomto druhém životě vkládá do textu další roviny významů, jako jsou morální, politická, společensko-kritická a podobně. Tady se kniha stává událostí, fenoménem, který může zasáhnout společenské dění a který současně ovlivňuje i vnitřní vývoj literatury.“

– Miroslav Balaštík na Sjezdu spisovatelů 2015

 

Překonávání propastí

Tyto webové stránky jsou výsledkem mého několikaletého dumání, jak překlenout propast, která od 90. let vznikala mezi literaturou a společností, jak přispět k alespoň částečnému obnovení zájmu o současnou českou literaturu ze strany čtenářů.

Vznikl tak internetový projekt, jehož hlavním cílem je studentům i široké veřejnosti přinášet kvalitní a zároveň srozumitelné informace o současné české literární tvorbě a fungování české literatury jako celku.

Objevujte další informace, souvislosti

Přehled dalších významných zdrojů k tématu naleznete v přehledném Literárním internetovém rozcestníku či seznamu tištěných zdrojů. Kromě toho můžete využít vybraných audiovizuálních materiálů o současné české literatuře z tvorby České televize nebo Českého rozhlasu.