Host (2013)

Literatura obecně (próza, poezie, český literární provoz)

SEGI, Stefan. Rok prozaických nadějí a básnických jistot: Bilance české literatury za rok 2012. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 9-16. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/rok-prozaickych-nadeji-a-basnic-kych-jistot

KLÍČOVÁ, Eva. Jemně zklamaná očekávání: Rok 2012 v české próze. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 18-19, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/jemne-zklamana-ocekavani

KAPRÁLOVÁ, Dora. Čekání na smích a konec světa: Česká próza v roce 2012. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 20-21, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/cekani-na-smich-a-konec-sveta

MARTÍNKOVÁ-RACKOVÁ, Simona. Posuny a návraty: Česká poezie v roce 2012 z pohledu editorky Nejlepších českých básní. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 26-27, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/posuny-a-navraty

ŠTENGL, Petr. Nebyla jak leklá ryba: Česká poezie v roce 2012 z pohledu autora, editora a nakladatele. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 28-29, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/nebyla-jak-lekla-ryba

PUSKELY, Martin. Čekání na Autora: Nekompromisní verdikt nad polistopadovou prózou. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(9), 16-27, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/9-2013/cekani-na-autora (Text na webových stránkách není dostupný v plném rozsahu.)

KLÍČOVÁ, Eva. Doba postliterární. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(10), 26, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/10-2013/doba-postliterarni

Dílčí témata

„Angažovaná“ literatura

PUSKELY, Martin. Klaus je nahý!: A co Viewegh? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 33-36, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/klaus-je-nahy

PIORECKÝ, Karel. Milan Kozelka 2012: Terapie sémiotického rváče. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(4), 47-51, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/4-2013/milan-kozelka-2012

Literatura a gender

KLÍČOVÁ, Eva. K případu literární arachnofobie: Existuje genderově odlišné čtení a psaní? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(2), 49-51, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/2-2013/k-pripadu-literarni-arachnofobie

BALAŠTÍK, Miroslav. Tisící druhá noc Šahrazád: Genetická a generační proměna české literatury. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(2), 52-55, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/2-2013/tisici-a-druha-noc-sahrazady

Literatura a internet

PIORECKÝ, Karel. Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(6), 20-25, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/6-2013/digitalni-text-mezi-veci-znakem-a-happeningem

RYVOLOVÁ, Karolína. „Romlit“ na síti: Jak se daří romské slovesnosti v době digitální? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(6), 46-49, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/6-2013/romlit-na-siti

Literatura na okraji

RŮŽIČKA, Lukáš. Český komiks vysílá, ale s šumem: Co už nechybí a co stále chybí českému komiksu? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 41-45, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/cesky-komiks-vysila-ale-s-sumem

Literatura v médiích

NĚMEC, Jan. Literatura na ČT Mars. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(9), 48-51, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/9-2013/literatura-na-ct-mars

Nakladatelství

NĚMEC, Jan. Aby se kniha vyplatila: Čeští nakladatelé objevují marketing. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(3), 38-41, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/3-2013/aby-se-kniha-vyplatila

Propagace české literatury v zahraničí

SEČKAŘ, Marek. Knihy na export: Několik poznámek k programu Podpora překladu české literatury. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(5), 46-48, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/5-2013/knihy-na-export