Nezařazené (databáze)

2016

A2

ČINÁTLOVÁ, Blanka. Čtení se zavřenýma očima: Booktuberské rozkoše, rekordy a maratony. A2. 2016, 12(7), 7. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/7/cteni-se-zavrenyma-ocima

2014

Host

ŠRÁMKOVÁ, Jana. Tvůrčí psaní za časů Berkové a dnes: Očekávání, zklamání a možnosti jednoho oboru v Česku. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2016, 30(10), 45-49. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2014/10-2014/tvurci-psani-za-casu-berkove-a-dnes

2013

Tvar

KOVANDA, Jaroslav. Ad Svědomí národa mlčí od Karla Pioreckého (Tvar č. 1/2013) aneb málem pamflet. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(3), 18. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/544/Tvar03-2013.pdf

SOLAŘÍK, Bruno. Úkolování básníků. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(17), 15-16. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/720/Tvar17-2013.pdf

DRYJE, František. O snímání básníků v Čechách. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(21), 16-17. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/764/Tvar21-2013.pdf