Literatura v médiích (databáze)

2016

Host

KLÍČOVÁ, Eva. Dvacet pět minut pro nevděčné. Host: literární měsíčník. 2016, 32(5), 16-17. ISSN 1211-9938. (Text na webových stránkách není dostupný.)

2015

Host

STAZSEK, Zdeněk. Kotviště, ostrovy a vraky: Lze se v českém tisku ještě dozvědět něco o literatuře? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2015, 31(5), 18-21. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2015/5-2015/kotviste-ostrovy-a-vraky

KLÍČOVÁ, Eva. Volný pád hlavním proudem: O literární kritice v mainstreamových tiskovinách. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2015, 31(5), 27-37. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2015/5-2015/volny-pad-hlavnim-proudem

ZIKMUNDOVÁ, Helena. Hlavně pomalu a nenápadně aneb Kulturní publicistika na Čt Art. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2015, 31(9), 19-23. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2015/9-2015/hlavne-pomalu-a-nenapadne

2014

A2

BĚLÍČEK, Jan. Ušlechtilá dekorace inzercí: K čemu slouží kulturní rubriky českých médií? A2. 2014, 10(20), 4. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/20/uslechtila-dekorace-inzerci

BÍLEK, Petr A. A nebudeme se tu bát? A2. 2014, 10(20), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/20/a-nebudeme-se-tu-bat-literarni-zapisnik

2013

Host

NĚMEC, Jan. Literatura na ČT Mars. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(9), 48-51, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/9-2013/literatura-na-ct-mars