Nakladatelství (databáze)

2016

Host

TRÁVNÍČEK, Jiří. Výrobna knih ještě není nakladatelstvím: Polemika Jiřího Trávníčka s Martinou Tlachovou. Host: literární měsíčník. 2016, 32(8), 19-21. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2016/08-2016/vyrobna-knih-jeste-neni-nakladatelstvim

2015

A2

KOUBA, Karel. Volná ruka trhu je natažená vysoko: Anketa o distribuci malých nakladatelů. A2. 2015, 11(8), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2015/8/volna-ruka-trhu-je-natazena-vysoko

2014

Host

PISTORIUS, Vladimír. Dvě poznámky o redakcích: Reflexe minulé a současné podoby knižní redakce. Host: časopis literárně-kulturní. 2014, 30(9), 43-45. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2014/9-2014/dve-poznamky-o-redakcich

2013

Host

NĚMEC, Jan. Aby se kniha vyplatila: Čeští nakladatelé objevují marketing. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(3), 38-41, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/3-2013/aby-se-kniha-vyplatila