Texty o literatuře

V této rubrice můžete najít průběžně aktualizovanou databázi odborných monografií, článků v literárních časopisech a jiných relevantních zdrojů o současné české literatuře. Při tvorbě však bylo nutné (subjektivně) vybrat texty, které se významně vztahují k současné české literatuře, proto nelze tuto databázi považovat za úplný soupis všech zdrojů o tématu. Zařazeny nebyly články o dětské literatuře ani o překladové literatuře.

Databáze vznikla se svolením všech zařazených periodik.

Rozhovory

Databáze rozhovorů nejen o současné české literatuře.

Rozhovory chronologicky

Rozhovory abecedně

Vybrat lze zobrazení chronologické (řazené podle jednotlivých ročníků a periodik) nebo abecední (podle přijmení dotazovaného, případně dotazovaných).

Články o literatuře

2016

Host

A2

2015

Host

A2

2014

Host

A2

2013

Host

A2

Tvar

Tematické kategorie

Tematické kategorie vznikly z důvodu snahy o větší přehlednost. Zařazení odkazu vždy pouze k jedné kategorii může být sporné, proto je nutné chápat hranice mezi jednotlivými kategoriemi pouze orientačně.

Základní informace o próze, poezii a literárním provozu najdete v kategorii Literatura obecně.

„Angažovaná“ literatura

E-knihy

Literární akce

Literární ceny

Literární kritika

Literatura a gender

Literatura a internet

Literatura na okraji

Literatura v médiích

Nakladatelství

Nezařazené

Propagace české literatury v zahraničí