Literatura a internet (databáze)

Pro další informace přejděte na kapitolu Literatura a internet.

2016

Host

PIORECKÝ, Karel. Elektronická literatura v Čechách a na Moravě: aneb Jak se to stalo, že se nic nestalo? Host: literární měsíčník. 2016, 32(2), 32-37. ISSN 1211-9938. (Text na webových stránkách není dostupný.)

JANOUŠEK, Pavel. Neblog aneb zknižnění. Host: literární měsíčník. 2016, 32(4), 74-75. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2016/04-2016/neblog-aneb-zknizneni

JANOUŠEK, Pavel, Vladimír STANZEL a Eva KLÍČOVÁ. Nová forma literárního života? Host: literární měsíčník. 2016, 32(4), 76-79 [cit. 2017-04-06]. ISSN 1211-9938. (Text na webových stránkách není dostupný.)

STASZEK, Zdeněk. Čtenářský deník s ambicemi: O fenoménu knižních blogů. Host: literární měsíčník. 2016, 32(7), 18-23. ISSN 1211-9938. (Text na webových stránkách není dostupný.)

2015

Host

KUČERA, Štepán. www.literarni kritika.cz: O vývoji české internetové literární kritiky. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2015, 31(5), 42-45. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2015/5-2015/www-literarni-kritika-cz

2014

Host

STASZEK, Zdeněk. Literatura globální vesnice: Jak internet proměnil literární světy? Host: časopis literárně-kulturní. 2014, 30(5), 19-22. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2014/5-2014/jak-internet-promenil-literarni-svety

2013

Host

PIORECKÝ, Karel. Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(6), 20-25, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/6-2013/digitalni-text-mezi-veci-znakem-a-happeningem

RYVOLOVÁ, Karolína. „Romlit“ na síti: Jak se daří romské slovesnosti v době digitální? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(6), 46-49, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/6-2013/romlit-na-siti