Tvar (2013)

Literatura obecně (próza, poezie, český literární provoz)

PIORECKÝ, Karel. Svědomí národa mlčí: Váží si dnes spisovatelé sami sebe? Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(1), 4-5. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/515/Tvar01-2013.pdf

KANDA, Roman. Česká literatura 2012 aneb literatura jako společná řeč?: Kritické ohlédnutí za jednou diskusí. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(1), 10. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/515/Tvar01-2013.pdf

JANOUŠEK, Pavel. Proč by měl stát podporovat živou kulturu, například literární časopisy. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(3), 2. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/cz/2013/03-2013-janousek-551.html

BINAR, Ivan. Kde brát sebevědomí? Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(3), 18. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/544/Tvar03-2013.pdf

PIORECKÝ, Karel. S penězi a v jiné době: K diskusi nad společenskou rolí spisovatele a funkcí spisovatelských organizací. Tvar: literární obtýdeník [online]. 2013, 24(3), 19. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/544/Tvar03-2013.pdf

Dílčí témata

„Angažovaná“ literatura

PIORECKÝ, Karel. O diskusi, které se nechce spát. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(17), 14-15. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/720/Tvar17-2013.pdf

JANOUŠEK, Pavel. Spát a revoluce: Aneb tři zdroje a tři součásti české angažované teorpoezie neboli co dělat? Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(18), 12-13. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/730/Tvar18-2013.pdf

Nezařazené

KOVANDA, Jaroslav. Ad Svědomí národa mlčí od Karla Pioreckého (Tvar č. 1/2013) aneb málem pamflet. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(3), 18. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/544/Tvar03-2013.pdf

SOLAŘÍK, Bruno. Úkolování básníků. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(17), 15-16. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/720/Tvar17-2013.pdf

DRYJE, František. O snímání básníků v Čechách. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(21), 16-17. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/764/Tvar21-2013.pdf