A2 (2016)

Literatura obecně (próza, poezie, český literární provoz)

Na palác peníze dostanete!. A2. 2016, 12(7), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/7/na-palac-penize-dostanete-literarni-zapisnik

Služba knižní kultuře: Vznikne České literární centrum. A2. 2016, 12(24), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/24/sluzba-knizni-kulture

Dílčí témata

Literární ceny

Ortel nad literaturou. A2. 2016, 12(7), 2. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/7/ortel-nad-literaturou

Literatura na okraji

Priznanie k popu: Niekol’ko poznámok o českom literárnom splatterpunku. A2. 2016, 12(1), 7. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/1/priznanie-k-popu

Dubček, Charta, Zátopek: Historický komiks tvorbou a lopatou. A2. 2016, 12(15), 6. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/15/dubcek-charta-zatopek

Nezařazené

Čtení se zavřenýma očima: Booktuberské rozkoše, rekordy a maratony. A2. 2016, 12(7), 7. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2016/7/cteni-se-zavrenyma-ocima