Tištěné zdroje

Zde můžete najít seznam odborných monografií a literárních periodik zaměřených na současnou českou literaturu.

Monografie

BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace: Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Brno: Host, 2010. ISBN 978-80-7294-355-5.

BLAŽEJOVSKÁ, Alena a Radim KOPÁČ. Popiš mi tu proměnu: rozhovory s básníky. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-15-4.

FIALOVÁ, Alena, ed., a kol. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2410-7.

HAMAN, Aleš. Prozaické surfování: Česká literatura na konci milénia. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-493-0.

Kolektiv autorů. Sjezd českých spisovatelů 2015: Sborník příspěvků. Brno: Host, 2015. ISBN 978-80-7491-384-6.

Kolektiv autorů. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1630-0.

MACHALA, Lubomír, ed., a kol. Panorama české literatury 2: po roce 1989. Praha: Euromedia Group k.s. – Knižní klub, 2015. ISBN 978-80-242-5054-0.

PIORECKÝ, Karel. Česká literatura a nová média. Praha: Academia, 2016.

TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk ŠIMEČEK. Knihy kupovati..: Dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2404-6.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: Co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7491-256-6.

WÖGEBAUER, M., P. PÍŠA, P. ŠÁMAL a P. JANÁČEK. V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české literatuře 1749-2014. Svazek II. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2491-6.

Periodika

A2. Praha: Kulturní týdeník A2. ISSN 1803-6635.

Host: časopis literárně-kulturní. Brno: Host. ISSN 1211-9938.

Psí víno: časopis pro současnou poezii. Praha: Občanské sdružení Klubu přátel Psího vína. ISSN 1801-0202.

Revolver Revue: kulturní magazín. Praha: Společnost pro Revolver Revue. ISSN 1210-2881.

Tvar: obtýdeník živé literatury. Praha: Klub přátel Tvaru. ISSN 0862-657.