Propagace české literatury v zahraničí (databáze)

2015

Host

NĚMEC, Jan. Slova na vývoz: Jak exportujeme českou literaturu. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2015, 31(4), 18-22. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2015/4-2015/slova-na-vyvoz

FOŘT, Petr. Středověk ve Frankfurtu. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2015, 31(10), 20-21. ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2015/10-2015/stredovek-ve-frankfurtu

2013

Host

SEČKAŘ, Marek. Knihy na export: Několik poznámek k programu Podpora překladu české literatury. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(5), 46-48, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/5-2013/knihy-na-export