Angažovaná literatura (databáze)

2014

A2

PIORECKÝ, Karel. Evropo! Touho! Balkáne: Borzičova lyrická diagnóza pozdního kapitalismu. A2. 2014, 10(5), 3. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/5/evropo-touho-balkane

DRYJE, František. Za nehty básníků: Poznámky k ideologii antiideologismu. A2. 2014, 10(5), 18-19. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/5/za-nehty-basniku

2013

A2

BĚLÍČEK, Jan a Marta SVOBODOVÁ. Ideologie a literatura: Co se skrývá pod nálepkou levicového literárního časopisu? A2. 2013, 9(17), 18-19. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2013/17/ideologie-a-literatura

Host

PUSKELY, Martin. Klaus je nahý!: A co Viewegh? Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(1), 33-36, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/1-2013/klaus-je-nahy

PIORECKÝ, Karel. Milan Kozelka 2012: Terapie sémiotického rváče. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2013, 29(4), 47-51, ISSN 1211-9938. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2013/4-2013/milan-kozelka-2012

Tvar

PIORECKÝ, Karel. O diskusi, které se nechce spát. Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(17), 14-15. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/720/Tvar17-2013.pdf

JANOUŠEK, Pavel. Spát a revoluce: Aneb tři zdroje a tři součásti české angažované teorpoezie neboli co dělat? Tvar: literární obtýdeník. 2013, 24(18), 12-13. ISSN 0862-657. Dostupné z: http://old.itvar.cz/prilohy/730/Tvar18-2013.pdf