Literatura a internet

Dosud podceňovanou složkou literárního provozu je internet. Odborná literární veřejnost je i v druhém desetiletí 21. století stále poměrně nedůvěřivá ke všem digitálním formám literatury, přestože internet od svého zapojení (v Československu v roce 1992) výrazně proměnil všechny sféry lidského života. Tento text vychází zejména z monografie Karla Pioreckého Česká literatura a nová média.

Vývoj myšlení o literatuře na internetu

První zmínky o internetu se mezi spisovateli a kritiky začaly objevovat na přelomu let 1996 a 1997. Převážná část literární obce se však k novému médiu stavěla nedůvěřivě až odmítavě…

Experimentální tvorba

Internet měl být spouštěčem revoluce literárních forem. V českém prostředí se však na rozdíl od západních zemí dostalo internetovým experimentům jen minimálného ohlasu.

Blogová literatura

Literární blogy slouží jak k propagaci autora a jeho děl, tak i k publikování literárních textů, komentářů k aktuálnímu dění nebo blogových příspěvků ze soukromého života.

Amatérská literární fóra

Jsou literární fóra jako Písmák nebo Totem „paralelní“ literaturou, kvalitativně srovnatelnou s tištěnou tvorbou? A mají jejich uživatelé ambice považovat své příspěvky za literaturu?