A2 (2014)

Literatura obecně (próza, poezie, český literární provoz)

BĚLÍČEK, Jan. Láska ústí v únavu: K současné krizi literární infrastruktury. A2. 2014, 10(13), 4. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/13/laska-usti-v-unavu

HŮLOVÁ, Petra. Kmen literátů: Jak by měla fungovat profesní spisovatelská organizace. A2. 2014, 10(13), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/13/kmen-literatu

PIORECKÁ, Kateřina. Literatura bez střechy nad hlavou: K sociální dynamice českého literárního prostoru. A2. 2014, 10(13), 6. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/13/literatura-bez-strechy-nad-hlavou

PIORECKÝ, Karel. Invaze diletantů: Obec spisovatelů – odvrácená tvář demokratizace literatury? A2. 2014, 10(13), 18-19. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/13/invaze-diletantu

VANÍČEK, Jakub. Literární publicistika 1.1: Poslední tečka za debatou o angažovanosti. A2. 2014, 10(20), 7. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/20/literarni-publicistika-1-1

HŮLOVÁ, Petra. Kmen spisovatelů a strašidlo. A2. 2014, 10(21), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/21/kmen-spisovatelu-a-strasidlo-literarni-zapisnik

S. d. Ch (vl. jménem Miloslav Vojtíšek). Kontext Vepřových koulí. A2. 2014, 10(24), 7. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/24/kontext-veprovych-kouli

Dílčí témata

„Angažovaná“ literatura

PIORECKÝ, Karel. Evropo! Touho! Balkáne: Borzičova lyrická diagnóza pozdního kapitalismu. A2. 2014, 10(5), 3. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/5/evropo-touho-balkane

DRYJE, František. Za nehty básníků: Poznámky k ideologii antiideologismu. A2. 2014, 10(5), 18-19. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/5/za-nehty-basniku

Literární kritika

PIORECKÝ, Karel. Nic než autor: Vnitřní a vnější principy anihilace literární kritiky. A2. 2014, 10(20), 6. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/20/nic-nez-autor

Literatura v médiích

BĚLÍČEK, Jan. Ušlechtilá dekorace inzercí: K čemu slouží kulturní rubriky českých médií? A2. 2014, 10(20), 4. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/20/uslechtila-dekorace-inzerci

BÍLEK, Petr A. A nebudeme se tu bát? A2. 2014, 10(20), 5. ISSN 1803-6635. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/20/a-nebudeme-se-tu-bat-literarni-zapisnik